Đỗ Mạnh Cường bán hàng online nuôi 6 con Thứ năm, 2/1/2020 | 13:0

Đỗ Mạnh Cường bán hàng online nuôi 6 con

NTK Đỗ Mạnh Cường không ngại khi bị nói hết thời phải bán hàng online, anh làm tất cả vì các con dù thu nhập từ nguồn này chỉ là 'nhặt bạc lẻ'.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá