Đại Nghĩa lắp 'ATM gạo' cho người nghèo Thứ tư, 15/4/2020 | 10:0

Đại Nghĩa lắp 'ATM gạo' cho người nghèo

Diễn viên Đại Nghĩa cùng tác giả "ATM gạo" sẽ lắp máy tại 5 quận của TP HCM để giúp người nghèo thời Covid-19.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá