Linh Nga thắng kiện chồng cũ, giành quyền nuôi con Thứ tư, 20/12/2017 | 15:16

Linh Nga thắng kiện chồng cũ, giành quyền nuôi con

Diễn viên múa bị chồng cũ kiện đòi quyền nuôi con, song ông này nhiều lần vắng mặt không lý do nên tòa bác yêu cầu. 

  • Ngày :