Nhà Mỹ Linh phải tháo dỡ phần xây sai phép Thứ tư, 4/12/2019 | 16:0

Nhà Mỹ Linh phải tháo dỡ phần xây sai phép

Huyện Sóc Sơn đang vận động gia đình ca sĩ Mỹ Linh tháo dỡ hơn 100 m2 xây dựng sai quy định, nếu không chính quyền sẽ cưỡng chế. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá