Công Vinh từng khuyên Thuỷ Tiên hãy dừng lòng tham lại... để thấy hạnh phúc Thứ sáu, 27/10/2017 | 15:40

Công Vinh từng khuyên Thuỷ Tiên hãy dừng lòng tham lại... để thấy hạnh phúc

"Công Vinh nói với Thuỷ Tiên rằng: “Nếu không biết dừng lại lòng tham của mình, thì sẽ không bao giờ em thấy hạnh phúc được đâu”, Thuỷ Tiên chia sẻ.

  • Ngày :