Quang Dũng: 'Mất gì cũng được nhưng tôi không thể mất con trai' Thứ ba, 26/7/2016 | 14:22

Quang Dũng: 'Mất gì cũng được nhưng tôi không thể mất con trai'

Sống xa Bảo Nam nửa vòng trái đất, Quang Dũng luôn dõi theo từng bước con trai phát triển và chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của bé.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá