Truyện Cười Trạng Quỳnh: Chọi Gà Chủ nhật, 8/10/2017 | 21:13

Truyện Cười Trạng Quỳnh: Chọi Gà

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố Hiến.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá