Trí nhớ của Sếp... Thứ hai, 18/3/2019 | 10:24

Trí nhớ của Sếp...

Hai nhân viên nói chuyện với nhau: “Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê…”

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá