Nghệ sĩ Thứ ba, 17/7/2018 | 9:26

Nghệ sĩ "sau mành" của phường rối nước 300 tuổi ở Hà Nội

Trải qua thăng trầm hàng trăm năm, rối nước Đào Thục vẫn tồn tại mãnh liệt. Sân khấu bằng những tấm cót giống như lều vịt khi xưa đã được thay thế bằng thủy đình nguy nga giữa hồ nước xanh biếc, liên tục trình diễn hàng chục tiết mục rối truyền thống phục vụ du khách.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá