Đề xuất Huế là 'kinh đô áo dài' Việt Nam Thứ năm, 9/7/2020 | 11:7

Đề xuất Huế là 'kinh đô áo dài' Việt Nam

Khái niệm 'kinh đô áo dài' được đặt ra tại hội thảo khoa học 'Huế - kinh đô áo dài Việt Nam' và được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình, dựa trên cứ liệu lịch sử, truyền thống cũng như nỗ lực bảo tồn phát huy giá trị di sản áo dài của Huế.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá