Phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh chiếu ở Việt Nam từ ngày 1/3 Thứ sáu, 23/2/2018 | 15:46

Phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh chiếu ở Việt Nam từ ngày 1/3

Phim tài liệu "Bước chân an lạc" tái hiện sâu sắc cuộc sống ở Làng Mai và những lời khuyên của thầy Thích Nhất Hạnh.

  • Ngày :