Lời Cảm ơn Thứ năm, 6/7/2017 | 10:0

Lời Cảm ơn

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể bà con làng xóm, anh em họ hàng thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã tới chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

  • Ngày :