Lần đầu trưng bày kim sách triều Nguyễn Thứ sáu, 1/4/2016 | 14:24

Lần đầu trưng bày kim sách triều Nguyễn

22 cuốn sách vàng và 10 kim ấn triều Nguyễn liên quan đến các sự kiện hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, phong hoàng hậu đang được trưng bày ở Hà Nội.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá