Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gắn chip điện tử gian lận Thứ tư, 29/6/2016 | 16:10

Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gắn chip điện tử gian lận

Qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Xuân Lâm Tây Ninh có hành vi gắn chip điện tử để gian lận trong đo lường xăng dầu. 

  • Ngày :