Nghệ An: Gửi mìn qua xe khách để triệt hạ đối thủ làm ăn Thứ ba, 12/1/2016 | 16:5

Nghệ An: Gửi mìn qua xe khách để triệt hạ đối thủ làm ăn

Cho rằng anh Tùng cố tình hạ thấp giá thành thi công khiến công ty mình gặp khó khăn, Đệ chế tạo mìn gửi qua xe khách cho anh Tùng nhằm triệt hạ đối phương. Quả mìn tự tạo không đến đúng tay người nhận mà gây thương tích nặng cho lái xe, phụ xe khách.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá