Dùng phần mềm sửa ảnh “sản xuất” hàng loạt hộ khẩu giả để lừa đảo Thứ ba, 30/5/2017 | 15:30

Dùng phần mềm sửa ảnh “sản xuất” hàng loạt hộ khẩu giả để lừa đảo

Sau khi scan hộ khẩu thật lên máy tính, Thương dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa rồi in ra nhiều hộ khẩu giả với tên người khác nhau rồi mang đi lừa đảo tới hơn 500 triệu đồng.

  • Ngày :