Vĩnh Phúc: Gia tăng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thứ ba, 15/11/2016 | 14:22

Vĩnh Phúc: Gia tăng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Hiện nay, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Để bảo vệ hành lang an toàn giao thong dường bộ, thời gian qua, lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá