Hàng loạt xe máy trượt ngã do vết dầu loang trên đường Thứ ba, 3/12/2019 | 15:59

Hàng loạt xe máy trượt ngã do vết dầu loang trên đường

Đang lưu thông trên đường bỗng hàng loạt xe máy bị trượt ngã. Nguyên nhân là do có vết dầu loang kéo dài khiến các xe bị trơn trượt.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá