Hà Nam: Băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu tông xuống mé sông Thứ sáu, 27/11/2015 | 15:2

Hà Nam: Băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu tông xuống mé sông

Mặc dù đoàn tàu sắp chạy đến nơi, nhưng một người đàn ông vẫn cố tình băng qua đường sắt. Đúng lúc này đoàn tàu chạy đến tông trực diện khiến người đàn ông bị hất văng xuống mé sông Châu Giang, tử vong tại chỗ.

  • Ngày :