Va chạm liên hoàn, một người gãy chân Thứ tư, 26/11/2014 | 16:2

Va chạm liên hoàn, một người gãy chân

Sau khi vướng tay lái hai xe máy loạng choạng rồi ngã va vào một xe máy khác chạy hướng ngược lại. Hậu quả, một người bị gãy chân…

  • Ngày :