Lao vào dải phân cách, xe đầu kéo lật nhào giữa đường Thứ ba, 26/4/2016 | 14:10

Lao vào dải phân cách, xe đầu kéo lật nhào giữa đường

Sau khi đâm vào nhiều mét dải phân cách, chiếc xe đầu kéo chở bồn trộn bê tông lật nhào giữa đường...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá