Húc đuôi container, tài xế tử vong Thứ sáu, 22/9/2017 | 14:8

Húc đuôi container, tài xế tử vong

Chiếc container húc mạnh vào đuôi container khác khiến phương tiện này hư hỏng, tài xế tử vong.

  • Ngày :