6 phương tiện tông liên hoàn, hành khách nước ngoài hoảng loạn kêu cứu Thứ sáu, 17/11/2017 | 15:32

6 phương tiện tông liên hoàn, hành khách nước ngoài hoảng loạn kêu cứu

Vụ tai nạn khiến một xe khách bốc cháy, hơn 10 du khách nước ngoài hoảng loạn kêu cứu.

  • Ngày :