Tesla tiếp tục triệu hồi xe Thứ năm, 8/12/2016 | 10:24

Tesla tiếp tục triệu hồi xe

Có vẻ Tesla đã biết thế nào là "trái đắng" khi tham gia vào ngành công nghiệp ôtô thế giới, lại là phân khúc phức tạp, khó nhằn nhất, với đủ nguyên nhân triệu hồi xe, như hệ thống dây an toàn, hệ thống cáp điện..., và mới đây nhất, là lỗi đến từ hệ thống sạc điện.

  • Ngày :