Sinh viên chế xe có thể chạy gần 3.000 km với một lít xăng Thứ ba, 19/4/2016 | 14:50

Sinh viên chế xe có thể chạy gần 3.000 km với một lít xăng

Theo tính toán, chiếc xe tự chế của nhóm sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể chạy 2.948 km chỉ với một lít xăng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá