Nissan Biên Hòa - Đại lý 3S mới tại Đồng Nai Thứ năm, 9/3/2017 | 11:9

Nissan Biên Hòa - Đại lý 3S mới tại Đồng Nai

 Ngày 3/3 vừa qua, Nissan Việt Nam mở thêm đại lý 3S Nissan Biên Hòa tại tỉnh Đồng Nai - đại lý 3S thứ tư của hãng tại khu vực miền Nam.

  • Ngày :