2017 Yamaha X-Max 250 nhận đặt hàng, giá 94 triệu đồng Chủ nhật, 28/5/2017 | 11:37

2017 Yamaha X-Max 250 nhận đặt hàng, giá 94 triệu đồng

 Yamaha Indonesia bắt đầu nhận đơn đặt hàng trực tuyến mẫu xe ga 2017 Yamaha X-Max 250 với giá bán khá hấp dẫn.

  • Ngày :