Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe Yamaha mới nhất, MX King còn 33,8 triệu đồng Thứ hai, 13/4/2020 | 10:0

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe Yamaha mới nhất, MX King còn 33,8 triệu đồng

So với mức giá tính lệ phí trước bạ trước đây thì mức giá quy định mới nhất của MX King, R3 và nhiều xe khác của Yamaha đang giảm khá mạnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá