Cận Tết, buôn xe máy hốt bạc Thứ ba, 19/1/2016 | 8:26

Cận Tết, buôn xe máy hốt bạc

Nhờ việc đội giá từ vài trăm đến thậm chí hơn 10 triệu đồng, các đại lý xe máy có thể bỏ túi hàng trăm triệu tới nhiều tỷ đồng mỗi tháng...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá