Wave Alpha 2017 có gì mới? Thứ bảy, 7/1/2017 | 12:25

Wave Alpha 2017 có gì mới?

Ngoài động cơ 110cc mới, Wave Alpha 2017 còn được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết, mang lại giá trị sử dụng cao hơn.

  • Ngày :