Khách hàng mua Bugatti thường bỏ thêm 300.000 USD để mua tùy chọn! Thứ hai, 25/11/2019 | 8:31

Khách hàng mua Bugatti thường bỏ thêm 300.000 USD để mua tùy chọn!

Thông thường, mỗi khách hàng mua Bugatti thường bỏ ra số tiền bằng một chiếc siêu xe phổ thông khác chỉ để phục vụ công đoạn cá nhân hoá.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá