Nhiều giải pháp hạn chế chậm chuyến, bay vòng chờ hạ cánh Thứ sáu, 10/7/2020 | 14:20

Nhiều giải pháp hạn chế chậm chuyến, bay vòng chờ hạ cánh

Hội đồng điều phối slot đã họp và cấp phép bay phù hợp với thực tế chỉ khai thác một đường cất/hạ cánh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá