Hội thảo lần thứ 4 Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ Thứ hai, 22/5/2017 | 16:44

Hội thảo lần thứ 4 Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ

Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5 Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)  đã tổ chức Hội thảo lần thứ 4 và Đào tạo tại chỗ Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ.

  • Ngày :