Đảm bảo đúng tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam Thứ sáu, 22/2/2019 | 12:23

Đảm bảo đúng tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Công tác GPMB được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi là tiền đề để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam trong thời gian ngắn nhất.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá