Hà Nội: Gần 4.900 tỷ đồng xây dựng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng Thứ tư, 18/10/2017 | 9:30

Hà Nội: Gần 4.900 tỷ đồng xây dựng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng

Dự án đầu tư cầu Mễ Sở và đường 2 đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT mà Hà Nội đang muốn xây dựng sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 4.881 tỷ đồng với thời gian hoàn vốn khoảng 22 năm 11 tháng.

  • Ngày :