QL217 thông tuyến “mở cửa” Tiểu vùng Mê Kông Thứ ba, 26/1/2016 | 9:45

QL217 thông tuyến “mở cửa” Tiểu vùng Mê Kông

Sau hơn hai năm triển khai thi công, gần 90km dự án nâng cấp QL217 đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe toàn tuyến ngày 30/1.

  • Ngày :