Cầu Ghềnh mới sẽ hoàn thành vào ngày 30/6 Thứ ba, 14/6/2016 | 10:10

Cầu Ghềnh mới sẽ hoàn thành vào ngày 30/6

Công tác lao dầm cầu Ghềnh mới sẽ hoàn thành trước ngày 25/6 để sớm nối thông tuyến đường sắt Bắc-Nam.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá