Xử lý quyết liệt hơn với xe quá tải Thứ hai, 7/12/2015 | 14:4

Xử lý quyết liệt hơn với xe quá tải

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc kiểm soát xe quá tải, quá khổ đã đạt 85% tổng số phương tiện lưu thông. Nhưng nếu không quyết liệt hơn, thì 15% số phương tiện chưa được kiểm soát tải trọng vẫn tàn phá các tuyến đường giao thông.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá