Nhà đầu tư từ chối xây cầu Rạch Miễu 2 Thứ tư, 16/5/2018 | 9:58

Nhà đầu tư từ chối xây cầu Rạch Miễu 2

Nhà đầu tư chưa huy động được vốn và lo ngại khó hoàn vốn nên từ chối đầu tư xây cầu Rạch Miễu 2.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá