Một tỉnh của Trung Quốc đề xuất ký hợp tác với Việt Nam lĩnh vực đường bộ Thứ năm, 14/3/2019 | 14:29

Một tỉnh của Trung Quốc đề xuất ký hợp tác với Việt Nam lĩnh vực đường bộ

Sở GTVT Tứ Xuyên (Trung Quốc) mong muốn hợp tác với Việt Nam lĩnh vực giao thông đường bộ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá