20 ngày, robot khủng xuyên lòng Sài Gòn gần 20m Thứ hai, 19/6/2017 | 9:25

20 ngày, robot khủng xuyên lòng Sài Gòn gần 20m

20 ngày sau khi chính thức đặt mũi khoan đầu tiên trong lòng đất, để nối ga Ba Son với ga Nhà hát Thành Phố, robot khủng đã lắp được 15 vòng vỏ đường hầm, mỗi vòng dài 1m2. Như vậy, hơn 18m không gian tuyến đường hầm dần hình thành...

  • Ngày :