51 nhà đầu tư dự tuyển 7 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam Thứ năm, 11/7/2019 | 15:25

51 nhà đầu tư dự tuyển 7 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

7 dự án cao tốc Bắc - Nam sau khi mở thầu sơ tuyển nhận được hồ sơ dự thầu của 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá