Xử lý, tịch thu 21.000 xe ôtô “hết đát” lưu thông trên đường Thứ sáu, 22/1/2016 | 8:45

Xử lý, tịch thu 21.000 xe ôtô “hết đát” lưu thông trên đường

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016 là 20.994 xe ôtô trong đó có 2.061 xe chở người và 18.933 xe chở hàng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá