Từ chối gần 2.800 xe quá tải chạy trên các tuyến đường cao tốc Thứ ba, 29/3/2016 | 10:2

Từ chối gần 2.800 xe quá tải chạy trên các tuyến đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã từ chối phục vụ gần 2.800 xe quá tải trong quý 1 trên các tuyến đường do đơn vị quản lý.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá