Gắn trách nhiệm đến từng địa phương để giải quyết triệt để  xe quá tải Thứ năm, 3/12/2015 | 21:48

Gắn trách nhiệm đến từng địa phương để giải quyết triệt để xe quá tải

Gắn trách nhiệm đến từng địa phương, từng tổ chức là một trong những biện pháp để tỉnh Quảng Ninh giải quyết triệt để tình trạng xe quá tải vào cuối năm 2015.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá