Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện: Các địa phương cần vào cuộc để kiểm soát tải trọng xe Thứ năm, 23/11/2017 | 11:28

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện: Các địa phương cần vào cuộc để kiểm soát tải trọng xe

 “ Các địa phương phải đẩy mạnh rà soát, loại bỏ các bãi trái phép, tiến tới việc lắp đặt cân, camera giám sát trọng lượng khi xe xuất khỏi bến, bãi… như vậy mới “xóa sổ” được xe quá tải” là yêu cầu của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện khi đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý xe quá tải.

  • Ngày :