Chủ  động ứng phó với mưa lớn kéo dài trên diện rộng Thứ tư, 28/6/2017 | 14:25

Chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài trên diện rộng

Tổng cục ĐBVN vừa có công điện yên cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

  • Ngày :