Hầm Thủ Thiêm không cho xe lưu thông để diễn tập cứu hộ Thứ sáu, 10/8/2018 | 15:26

Hầm Thủ Thiêm không cho xe lưu thông để diễn tập cứu hộ

Các xe bị cấm qua đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) trong 30 phút chiều 12/8, và 15 phút ngày hôm trước, để diễn tập PCCC.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá