Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục ĐBVN Thứ bảy, 11/11/2017 | 8:47

Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục ĐBVN

Ngày 10/11, tại Cần Thơ, Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục ĐBVN, giai đoạn 2016-2020.

  • Ngày :