“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” Thứ năm, 13/7/2017 | 19:53

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” là đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường  tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục ĐBVN chiều nay (13/7).

  • Ngày :