Nỗ lực sớm thông tuyến mặt bằng Triệu Phong cao tốc Cam Lộ- La Sơn Thứ sáu, 21/2/2020 | 10:1

Nỗ lực sớm thông tuyến mặt bằng Triệu Phong cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ đất đai để trình thẩm định, phê duyệt đoạn 2km mặt bằng còn lại đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua Triệu Phong.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá