Sáng kiến hay trong duy tu, bảo dưỡng đường bộ ở Chi cục QLĐB II.2 Thứ ba, 20/11/2018 | 15:11

Sáng kiến hay trong duy tu, bảo dưỡng đường bộ ở Chi cục QLĐB II.2

Các cán bộ, công chức Chi cục quản lý đường bộ II.2 đã có nhiều sáng kiến hay trong công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá