Hà Nội siết kinh doanh vận tải để chấn chỉnh Thứ sáu, 15/5/2020 | 8:45

Hà Nội siết kinh doanh vận tải để chấn chỉnh "xe dù, bến cóc"

Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 10 của Chính phủ, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá