Cuối năm nay khởi công cầu Châu Đốc Thứ sáu, 7/7/2017 | 8:35

Cuối năm nay khởi công cầu Châu Đốc

Dự kiến quý IV/2017 sẽ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc nối TP Châu Đốc với thị xã Tân Châu (An Giang).

  • Ngày :