Sớm chuyển đổi diện tích rừng để thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn Thứ ba, 17/12/2019 | 13:0

Sớm chuyển đổi diện tích rừng để thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn đi qua huyện Cam Lộ, ảnh hưởng đến 18 thửa đất của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ, với tổng diện tích đất thu hồi là trên 139.000m2 trải dài 2,5km.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá