Vết nứt cầu Mống hơn 100 tuổi ở Sài Gòn không nguy hại Thứ tư, 13/9/2017 | 8:38

Vết nứt cầu Mống hơn 100 tuổi ở Sài Gòn không nguy hại

Theo Sở GTVT TP.HCM các vết nứt trên cầu Mống xuất hiện ở bên ngoài, kết cấu chính của cầu không ảnh hưởng...

  • Ngày :