Tháng 6/2020, giải phóng xong mặt bằng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam Thứ tư, 15/4/2020 | 7:58

Tháng 6/2020, giải phóng xong mặt bằng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt để hoàn thành GPMB toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam trong tháng 6/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá