Mất chứng nhận đăng kiểm, ô tô có bị xử phạt? Thứ ba, 12/3/2019 | 9:14

Mất chứng nhận đăng kiểm, ô tô có bị xử phạt?

Cục Đăng kiểm VN cho biết, khi chủ xe khai báo mất, giấy chứng nhận tem đăng kiểm xe ô tô đương nhiên mất hiệu lực.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá