Hà Tĩnh đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế Thứ năm, 12/12/2019 | 8:2

Hà Tĩnh đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế

Hà Tĩnh đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng cảng hàng không (CHK) quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá