Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Thứ ba, 24/3/2020 | 15:34

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Đường bộ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá