Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sẽ tạo môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch Thứ hai, 8/6/2020 | 18:19

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sẽ tạo môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật năm 2008, qua đó sẽ tạo môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá