Giải mã hiện tượng tăng học sinh Nghệ An vi phạm giao thông Thứ bảy, 11/1/2020 | 13:0

Giải mã hiện tượng tăng học sinh Nghệ An vi phạm giao thông

Tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh ở TP Vinh (Nghệ An) tham gia giao thông bằng xe máy dưới 50cm3 vi phạm giao thông xảy ra phổ biến.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá