Tái diễn phá rào cao tốc La Sơn - Túy Loan Thứ tư, 12/2/2020 | 12:58

Tái diễn phá rào cao tốc La Sơn - Túy Loan

Cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế có rất nhiều vị trí hàng rào bảo vệ ATGT đã lắp đặt bị người dân tự ý tháo dỡ...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá