Cải tạo nút Tây cầu Rồng: Khi nào tổ chức một chiều đường Trưng Nữ Vương? Thứ sáu, 27/12/2019 | 15:58

Cải tạo nút Tây cầu Rồng: Khi nào tổ chức một chiều đường Trưng Nữ Vương?

Ngày 27/12, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thời gian bắt đầu tổ chức lưu thông một chiều đường Trưng Nữ Vương.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá