Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác phòng, chống Áp thấp nhiệt đới Thứ tư, 4/9/2019 | 14:27

Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác phòng, chống Áp thấp nhiệt đới

Tổng cục Đường bộ  Việt Nam vừa ra Công điện yêu cầu triển khai công tác phòng, chống Áp thấp nhiệt đới.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá