Xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng  và hành lang đường bộ trên các tuyến  quốc lộ Thứ tư, 18/10/2017 | 10:15

Xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng và hành lang đường bộ trên các tuyến quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I yêu cầu chỉ đạo xử lý vi phạm KCHTGT và HLĐB trên các tuyến  quốc lộ thuộc phạm vi  quản lý của Cục QLĐB I.

  • Ngày :