Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ ba, 4/6/2019 | 10:53

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu  Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km239-Km342 và sửa chữa các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km270-Km273 Quốc lộ 3, tỉnh Cao Bằng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá