Tổng cục ĐBVN đề nghị xử lý xe quá tải trên tuyến tránh QL.1 đoạn Biên Hòa – Đồng Nai, QL.51 Thứ ba, 14/3/2017 | 15:55

Tổng cục ĐBVN đề nghị xử lý xe quá tải trên tuyến tránh QL.1 đoạn Biên Hòa – Đồng Nai, QL.51

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chính quyền các địa phương cấp huyện, xã và Công an, Sở GTVT Đồng Nai phối hợp xử lý xe quá tải trên tuyến tránh QL.1 đoạn Biên Hòa – Đồng Nai và QL.51.

  • Ngày :