Tổng cục ĐBVN ra thị tăng cường các giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT đường bộ Thứ năm, 1/6/2017 | 14:49

Tổng cục ĐBVN ra thị tăng cường các giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT đường bộ

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký ban hành Chỉ thị số 03 về một số giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT đường bộ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá