Tổng cục ĐBVN: Nghiêm cấm phun thuốc diệt cỏ lề đường Thứ tư, 27/7/2016 | 10:48

Tổng cục ĐBVN: Nghiêm cấm phun thuốc diệt cỏ lề đường

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý Quốc lộ;  Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV nghiêm cấm phun thuốc điệt cỏ lề đường.

  • Ngày :