Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV Thứ ba, 22/3/2016 | 11:9

Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV

Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu các Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ cao tốc; Ban Quản lý dự án 3, 4, 5, 8 tăng cường bảo đảm trật tự, giao thông an toàn thông suốt góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV.

  • Ngày :