Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện Thứ ba, 9/8/2016 | 15:5

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

 Tổng cục ĐBVN đã đề nghị các Sở Giao thông vận tải, các Cục Quản lý đường bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá