Tổ chức giao thông và khắc phục hư hỏng cầu Trạm Bạc Thứ tư, 22/6/2016 | 9:54

Tổ chức giao thông và khắc phục hư hỏng cầu Trạm Bạc

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I và Cục Quản lý Xây dựng Đường bộ tổ chức giao thông và khắc phục hư hỏng cầu Trạm Bạc Km30+930/QL.10, TP Hải Phòng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá