Khắc phục sự cố trụ chống va hạ lưu trụ T9 cầu Bến Lức cũ Thứ tư, 9/12/2015 | 15:34

Khắc phục sự cố trụ chống va hạ lưu trụ T9 cầu Bến Lức cũ

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn yêu cầu Cục QLĐB IV khắc phục sự cố trụ chống va hạ lưu trụ T9 cầu Bến Lức cũ tại Km1934+314/QL.1.

  • Ngày :