Mở dải phân cách đảm bảo an toàn giao thông QL1 qua Quảng Nam Thứ hai, 18/1/2016 | 8:45

Mở dải phân cách đảm bảo an toàn giao thông QL1 qua Quảng Nam

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn 257 gửi Cục Quản lý đường bộ III, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, Công ty xây dựng công trình giao thông 545 và các cơ quan liên quan tỉnh Quảng Nam, về việc đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ (QL)1.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá